Daňová kontrola: Ako vám vieme pomôcť?

Obrázok článku: Daňová kontrola: Ako vám vieme pomôcť?

Daňová kontrola: Ako vám vieme pomôcť?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Ohlásenie daňovej kontroly nie je nikdy príjemná správa. Aj v prípade, že máte všetko účtovníctvo v dokonalom poriadku, daňová kontrola stojí podnikateľa čas, je stresujúca a často dlhá. Pomôcť vám v tejto situácii vie aj účtovná firma, ktorá už má s kontrolami so strany daňovej správy značné skúsenosti.

Čo budete potrebovať?

Netreba sa báť. Daňová kontrola by pre podnikateľa nemala byť strašiakom. Ide o rutinnú kontrolu, ktorej ak poskytnete súčinnosť a potrebné dokumenty, skončí rýchlo a bez problémov. Na daňovú kontrolu sa však bude potrebné pripraviť dopredu.

V niektorých prípadoch môže prísť daňová kontrola do firmy alebo vás požiada, aby ste požadované dokumenty priniesli na daňový úrad. Rovnako daňová kontrola nemusí kontrolovať všetky dokumenty, ale len niektoré, prípadne za isté zvolené obdobie. To všetko sa dozviete v už pri ohlásení. Účtovná firma vám v tomto bode pomôže porozumieť, čo od vás daňová kontrola požaduje, čo jej treba a čo netreba odovzdávať a ako postupovať.

Priebeh daňovej kontroly

V bežnej praxi sa pri daňovej kontrole vyžadujú:  

  • účtovné doklady a účtovné knihy, 
  • evidencie a záznamy výdavkov a príjmov, 
  • prijaté a vystavené faktúry, 
  • bankové výpisy, 
  • hlavná kniha a účtovný denník. 

Rovnako sa môže vyžadovať aj: 

  • kniha pohľadávok a kniha záväzkov, 
  • pokladničná knihu a pokladničné doklady, 
  • karty majetku, 
  • odpisové plány, 
  • prístup do účtovného softvéru

Podklady, ktoré chce poskytnúť daňová správa sa líšia aj od toho, či si uplatňujete reálne alebo paušálne výdavky a podobne. V prípade väčších firiem daňová kontrola vyžaduje aj iné písomnosti a dôkazy preukazujúce hospodárske operácie a napríklad uzatvorené zmluvy, objednávky, listy vlastníctva k nehnuteľnému majetku, technické preukazy motorových vozidiel a podobne. 

V niektorých prípadoch je dobré mať aj dodatočné doklady, ktoré potvrdia vaše vyjadrenia o výdavkoch, ako sú dodacie listy, prepravné dokumenty k tovaru, inventúrne zápisy, odovzdávacie protokoly a iné doklady. Účtovná firma vám pri daňovej kontrole pomôže so správnou obhajobou vašich tvrdení a poradí, ako postupovať, aké doklady použiť, prípadne ktoré si vyžiadať od tretích strán. 

Nemusíte sa kontrolou zaoberať sami

Daňová kontrola môže u vás prebehnúť naozaj bezstresovo, nemusíte sa jej dokonca ani zúčastniť. Zákon umožňuje, aby daňovník vydal na zastupovanie splnomocnenie. V takomto prípade vie účtovná firma komplexne prebrať zodpovednosť za priebeh celej daňovej kontroly. Nemusíte sa ničím zaoberať. 

Účtovná firma vie, ako má pri daňovej kontrole postupovať, aby prebehla bez problémov a čo najrýchlejšie. Klient sa tak vôbec nemusí zaťažovať kontrolou a nestratí ani drahocenný čas.

Ako dlho to bude trvať?

Všetko záleží od zložitosti účtovníctva. Inú dĺžku bude mať daňová kontrola u živnostníka, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky, má len daňovú evidenciu a pár faktúr. V takom prípade môže daňová kontrola prebehnúť za jediný deň. Prakticky nemá veľmi čo kontrolovať, ak živnostník nezatajil príjmy. Inak bude prebiehať daňová kontrola vo veľkej firme s množstvom zamestnancov, dodávateľov, u platcu DPH, ktorý obchoduje so zahraničím. 

Spravidla je však lehota na vykonanie daňovej kontroly jeden rok. Ak ide o daňovú kontrolu zahraničných závislých osôb, je možné lehotu predĺžiť o ďalších 12 mesiacov. Väčšinou sa však dĺžka trvania daňovej kontroly skracuje, ak sú všetky podklady dobre pripravené. Dobrá účtovná firma tak môže priebeh daňovej kontroly významne skrátiť. 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár