Daň z dividend. Všetko, čo potrebujete vedieť

Obrázok článku: Daň z dividend. Všetko, čo potrebujete vedieť

Daň z dividend. Všetko, čo potrebujete vedieť

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Dividendy predstavujú podiel na zisku. A hoci nejde o príjem v pravom zmysle slova, aj dividendy podliehajú zdaneniu. Existuje niekoľko typov dividendového príjmu a preto je potrebné počítať aj s rôznymi formami zdaňovania.

Aké dividendy sú predmetom zdanenia

Existujú rôzne typy dividend, v roku 2021 však dani podliehajú:

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je predmetom dane a zdaňuje sa :

  • podiel na zisku
  • príjem, zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti
  • príjem, ktorý plynie z rezervného fondu obchodnej spoločnosti výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov
  • vyrovnávací podiel
  • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi

Pri zdaňovaní dividend je dôležité vedieť, že dani podliehajú teda aj dividendy, ktoré plynú nielen z vlastníctva firmy, ale napríklad aj z firiem, ktoré vyplácajú dividendu, ak máte ich akcie kúpené priamo prostredníctvom brokera, alebo fondu.

Dividendu je možné zdaniť rozdielne

Dividendy, ako aj iné časti príjmov je možno zdaňovať dvomi spôsobmi:

  • Zrážkovou daňou – tento príjem do daňového priznania k dani z príjmov už neuvádza, nakoľko sa tento príjem už považuje za daňovo vysporiadaný.
  • Daň si prizná sám prijímateľ dividendy. A to prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

Pri dividendách sa líši aj výška zdanenia. Ak ide o dividendy zo Slovenska, sadzba je 7 %.

Ak ide o podiely na zisku vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1.1.2017 a plynú fyzickej osobe  zo zdrojov v zahraničí:

  • Od daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane pri podaní daňového priznania, a to sadzbou dane vo výške 7%.
  • Od daňovníka nezmluvného štátu, zdaňujú sa ako súčasť osobitného základu dane pri podaní daňového priznania, a to sadzbou dane vo výške 35%.

Dividendy z cenných papierov

Medzi dividendy, ktoré podliehajú dani však možno zaradiť aj dividendy z cenných papierov, o čom mnoho investorov nevie. Zdaňovanie cenných papierov zákon č. 595/2003 Z.z.

Podľa Zákona o dani z príjmov sa totiž tento typ príjmov vyberá zrážkou vo výške 7%. Avšak v prípade akcii je napríklad trochu problém. Ťažko prinútite Apple, Microsoft alebo niektorý z ETF, aby sa podvolil slovenskému zákonu.

Dividendy inkasované zo zahraničia, z ktorých ste na Slovensku nezaplatili daň zrážkou, by sa teda mali objaviť vo vašom daňovom priznaní a mali by ste ich zdaniť.

Avšak pozor, ak nakupujete akcie napríklad cez brokera. Väčšina dividend sa však zrážkou zdaňuje v zahraničí, rôzne podľa sídla firiem, ktoré dividendy platia. V USA je to 15%. Európe je to rôzne, až do výšky 35%.

S týmito krajinami má Slovenská republika zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ak ste v USA zaplatili zrážku 15%, Slovenskú sadzbu 7% by ste už nemali platiť. Konkrétne podrobnosti je však vhodné prediskutovať s účtovnou firmou.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár