Zdaňovanie dividend v roku 2021

Obrázok článku: Zdaňovanie dividend v roku 2021

Zdaňovanie dividend v roku 2021

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Dosiahla vaša firma zisk a vy ste sa rozhodli vyplatiť dividendy, teda podiely na zisku? Ide o jednu z foriem odmeny pre podnikateľov, či už podniká spoločne viacero spoločníkov alebo ide o jednoosobové eseročky.

 

Mnoho firiem sa rozhodne vyplatiť podiel na zisku aj zamestnancom.  Platí však, že vyplatenie dividend podlieha zdaneniu. Nie takému, ako pri výplate bežného platu, ale je dobré vedieť, ako postupovať pri zdanení vyplateného zisku v roku 2021.

 

Aké podiely sa zdaňujú?

 

Dividendy ako príjmy podliehajú dani z príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zdaňovať je potrebné:

 

  • podiel na zisku vyplácaný osobám, ktoré sa podieľaj na ich základnom imaní, alebo sú členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu,
  • príjem, ktorý plynie zo zníženia základného imania,
  • výplatu prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený, prerozdelením vlastných zdrojov spoločnosti zo zisku,
  • vyrovnávací podiel,
  • podiel vyplácaný tichému spoločníkovi.

 

Dividendy a podiely na zisku podliehajú dani, no majú upravenú daňovú povinnosť. Tá sa líši vzhľadom na to, komu dividendu vyplácate.

Aká je sadzba dane?

 

Výška samotnej dane pri dividendách záleží od toho, komu dividenda smeruje. Základným rozdielom je, či ide o fyzickú osobu, ktorá je rezidentom alebo nie je rezidentom na Slovensku a odkiaľ príjem smeruje.

 

Fyzická osoba, ktorá prijíma dividendy z tuzemskej spoločnosti a je rezidentom Slovenska platí daň 7% a táto je vyberaná zrážkovou daňou. Ak ide o príjem zo zahraničia a zo zmluvného štátu, je sadzba rovnako 7% ale zdaniť si ju musí samotná osoba v daňovom priznaní. V prípade nezmluvného štátu je sadzba 35% a rovnako sa zdaňuje v daňovom priznaní.

 

Povinnosť zrážkovej dane

 

Najčastejšie sa môžeme stretnúť s povinnosťou firmy vyplatiť dividendu a odviesť aj zrážkovú daň. V takomto prípade už fyzická osoba tento príjem nebude uvádzať v daňovom priznaní, nakoľko sa tento príjem už považuje za daňovo vysporiadaný. Avšak v takom prípade povinnosť zdaniť výnos pripadá na plecia platiteľa.

 

Príklad: Ak chce firma vyplatiť dividendu 1000 eur, tak v čistom vyplatí fyzickej osobe 930 eur a zrážkovú daň vo výške 70 eur odvedie  správcovi dane a podá oznámenie o zrazení a odvedení zrážkovej dane.

Ak si bude daň odvádzať samotná fyzická osoba, spoločnosť jej vyplatí plnú sumu 1000 eur a podľa zákona o dani z príjmov, si táto osoba podá daňové priznanie osoby – typ B a daň odvedie samostatne.

Podiel na zisku pre zamestnanca

 

Dividendu je možné vyplatiť aj zamestnancom, ktorí sa na imaní nepodieľajú. V takomto prípade dividenda podlieha nulovej dani. Nie je teda potrebné ju zdaniť, na druhej strane sa v tomto prípade chápe dividenda ako príjem zo závislej činnosti. Dividenda sa teda nezdaní zrážkovou daňou, ale bude z nej zrazený preddavok na daň, ako aj odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. To musí zamestnávateľ odviesť v mzde za mesiac, v ktorom bola dividenda vyplatená.

 

Správne vyplatenie dividend

 

Vyplácanie podielu na zisku nie je zložitou úlohou, no nie každý pozná presne princípy. Preto je vhodné poradiť sa o zdaňovaní aj vyplácaní dividend s účtovnou firmou.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár