Vyplácanie podielu na zisku (dividend) majiteľovi s.r.o.

Obrázok článku: Vyplácanie podielu na zisku (dividend) majiteľovi s.r.o.

Vyplácanie podielu na zisku (dividend) majiteľovi s.r.o.

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Ak jednotlivec pracuje na živnosť, nemusí si robiť ťažkú hlavu s vyplácaním odmeny. Jednoducho si podľa vlastného uváženia prevedie financie z podnikateľského účtu na súkromný. Nerieši pri tom výplatné pásky, odvody a zdanenie (tie rieši priebežne, resp. pri podávaní daňového priznania). 

Ako však prebieha vyplácanie odmien, teda podielu na zisku (dividend) majiteľovi spoločnosti s ručením obmedzeným? Naša legislatíva ponúka viacero možností. V porovnaní so SZČO sú však o čosi reštriktívnejšie a zvyčajne si majiteľ s.r.o. nemôže peniaze vyplatiť podľa ľubovôle.

V tomto texte si opíšeme ako jednotlivé možnosti fungujú, ich špecifiká, dozviete sa tiež, čo je to dividenda a na čo si dať pozor.

Pravidelný či nepravidelný príjem?

Na začiatku si musí majiteľ eseročky, teda jej spoločník, ujasniť, akým spôsobom si chce vyplácať peniaze/odmenu. Na výber má dve možnosti:

  • pravidelne – formou mzdy,
  • nepravidelne – formou podielu na zisku, teda dividend.

Prvý menovaný spôsob nebudeme v tomto texte obšírnejšie opisovať. Ide totiž o identický mechanizmus, aký funguje pri štandardnom zamestnaní. Človek dostáva v pravidelných intervaloch mzdu, ktorá je zdanená a zaťažená odvodmi. Postupuje sa pri nej ako pri klasickom pracovnom pomere, so všetkými výhodami aj nevýhodami. 

Zamerajme sa na druhý spôsob. Aké možnosti má majiteľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ak si nechce vyplácať pravidelnú mzdu?

Základná terminológia

Urobme si ešte poriadok v jednotlivých pojmoch. Je potrebné rozlišovať medzi odmenou, dividendou a dividendou z akcií. 

Čo je to odmena?

Spoločník, teda majiteľ s.r.o. (alebo jeden z nich), môže svoju prácu vykonávať bezodplatne, alebo za odmenu. Odmenou je v tomto zmysle finančné ohodnotenie, ktoré môže byť pravidelné či nepravidelné. 

Čo je to dividenda?

Dividenda v prípade s.r.o. je totožná so spojením podiel na zisku. Ide o odmenu, ktorú si spoločník vyplatí zo zisku firmy, za predpokladu, že nejaký bol vygenerovaný. V tomto texte používame pojem dividenda zameniteľne so spojením podiel na zisku. 

Čo je to dividenda z akcií?

Aj v prípade akciových spoločností je dividenda podielom na zisku. Mechanizmus jej výpočtu sa však viaže na výkonnosť cenných papierov (akcií). V tomto texte hovoríme výhradne o dividendách v kontexte spoločností s ručením obmedzeným. 

Ako prebieha vyplácanie dividend?

Alternatívou ku pravidelnej mzde je vyplácanie podielu na zisku/dividend. Ako prebieha?

Najdôležitejšia skutočnosť je, že príjmy z podielov na zisku podliehajú dani z príjmu. Navyše, právo na nich nevzniká automaticky, ale podlieha súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti. Táto povinnosť odpadá, ako hovoríme o takzvaných jednoosobových eseročkách. 

Dividendy sa rozdeľujú, resp. vyplácajú z čistého zisku spoločnosti, teda až po zdanení. To znamená, že podiel na zisku si majiteľ s.r.o. môže vyplatiť najskôr po skončení daňového obdobia, v ktorom bol vygenerovaný a až po podaní daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Uveďme si príklad. 

Ak s.r.o. vygenerovala zisk v roku 2022, tak majiteľ si môže podiel na ňom vyplatiť až v roku 2023. Ale až po tom, čo bolo podané daňové priznanie k dani z príjmu právnickej osoby za rok 2022. V priebehu roka 2022 si nemôže vyplácať žiadne preddavky na podiel zo zisku, takáto forma priebežnej odmeny z nezdaneného zisku nie je možná. 

Zdanenie dividend

Predtým, než si môže majiteľ vyplatiť podiel na zisku, jeho s.r.o. musí byť zaregistrovaná ako platiteľ zrážkovej dane. Dividendy sú totiž zdanené 7% zrážkovou daňou. Tú však platí samotná s.r.o., nie spoločník ako súkromná osoba.

Po tom, čo si spoločník vyplatí dividendu, musí spoločnosť do 15 dní po skončení mesiaca, v ktorom tak urobil, odviesť zrážkovú daň na účet správcu dane. 

Pozor! Tento príjem už majiteľ eseročky, ako fyzická osoba, neuvádza vo svojom nasledujúcom daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických osôb. Dividendy boli zdanené už zrážkovou daňou. 

Rozumieme, že problematika vyplácania odmien majiteľovi s.r.o. môže byť na prvý pohľad pomerne komplikovaná. Je však prísne previazaná s legislatívou Slovenskej republiky a teda je potrebné postupovať v súlade so zákonom. 

Ak máte záujem o vedenie či spracovanie účtovníctva, podávanie daňových priznaní, alebo poradenstvo v akomkoľvek štádiu podnikania, neváhajte nás kontaktovať.

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár