Dokedy treba podať a zaplatiť daňové priznanie za rok 2019

Obrázok článku: Dokedy treba podať a zaplatiť daňové priznanie za rok 2019

Dokedy treba podať a zaplatiť daňové priznanie za rok 2019

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Rok 2020 je azda prvým rokom, kedy nebolo potrebné podať daňové priznanie do konca marca. Pandémia koronavírusu zmenila mnoho vecí a jednou z nich bolo aj podanie daňového priznania.

Podľa nových nariadení bolo nutné podať daňové priznanie do  konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Podľa oficiálneho stanoviska Finančnej správy sa tento čas práve naplnil.

Daňové priznanie je potrebné podať do 31. októbra

Hoci je situácia ohľadne pandémie stále neistá, ak ste mali zo zákona povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 , máte posledné dni na to, aby ste tak urobili. Obdobie pandémie sa  totiž pre daňové účely považuje za skončené  30. septembra 2020 a z toho vyplýva, že lehota na podanie daňového priznania za rok 2019 je do 31. októbra 2020.

Daňové priznanie je nutné zaplatiť do 2. novembra

Keďže dátum 31. októbra pripadá na sobotu, daňové priznanie je daňovník povinný podať najneskôr do 2. novembra 2020. Avšak súčasne je v tejto lehote daňovník povinný zaplatiť vypočítanú daň z príjmov.

Ak ste daňové priznanie podali už skôr, tak si nemusíte robiť starosti s ďalšou povinnosťou. Samozrejme aj zdravotná a Sociálna poisťovňa vám následne vypočítajú preddavky na rok 2021 a zdravotná poisťovňa vyrubí aj nedoplatok alebo preplatok na zdravotnom poistení.

Podanie musíte podať aj pri skončenej živnosti

Ak ste v minulom roku ukončili podnikanie, ale vzhľadom na výšku príjmu, ktorý prevýšil sumu 1 968,68 eura, mimo zdanených príjmov, ste povinný podať daňové priznanie aj v prípade, že vaše podnikanie už v roku 2020 nepokračuje.

Ako informuje Finančná správa:
„Daňovník, ktorý ukončil svoju podnikateľskú činnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 2019, podáva daňové priznanie až po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia, a to najneskôr do 31. októbra 2020.“

Lehota na zaplatenie dane

Ak ste podali daňové priznanie za rok 2019 do 31. marca ako v bežnom roku, ale nezaplatili ste daň, daňový úrad vám v takomto prípade nevyruboval žiadnu pokutu. Rovnako ani v prípade, ak ste podali daňové priznanie v priebehu pandémie, ale nezaplatili ste daň. Táto povinnosť bola rovnako odsunutá kvôli pandémii. Avšak koniec pandémie pre daňové účely sa blíži a s ňou aj termín na zaplatenie dane.Aak ste teda podali daňové priznanie aj dávno, nezabudnite si splniť aj povinnosť zaplatiť daň.

Tá je splatná do  2. novembra 2020. Ak daň z príjmov zaplatíte najneskôr do tejto  lehoty, nebude vám vyrubená sankcia za oneskorenú úhradu dane.    

Ak si neviete poradiť s daňovým priznaním spravíme ho za vás :

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár