Cash flow a zisk. Poznáte rozdiely?

Obrázok článku: Cash flow a zisk. Poznáte rozdiely?

Cash flow a zisk. Poznáte rozdiely?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Nie všetky peniaze sú pre podnikateľa rovnaké. Poznať rozdiel medzi rôznorodými finančnými pojmami mu môže značne uľahčiť cestu podnikaním aj správnym narábaním s financiami. Rovnako tak pomôcť napríklad aj pri žiadosť o úver. Mnoho podnikateľov si pritom zamieňa pojmy cash flow a zisk. Aký je teda medzi nimi rozdiel?

 

Čo je to zisk?

 

Zisk je v prvom rade cieľ podnikania. Každé podnikanie zo svojho základu je predurčené k vytváraniu zisku. Zisk je teda jednoducho povedané všetko, čo zarobíte nad rámec nákladov. Zjednodušene by sa teda dalo povedať, že zisk je to, čo vám ostane po odpočítaní všetkých nákladov. Ide o skutočnú, reálnu a čistú hodnotu, ktorú firma vyprodukuje. 

 

Čo je to  cash flow ?

 

Anglický, ale zľudovený pojem, ktorý sa používa v biznise často. Zároveň treba priznať, že nie každý podnikateľ tomuto pojmu aj rozumie.  Cash flow však môžeme pomenovať ako peňažné toky, ktorými žije firma. To už mnohým podnikateľom začína rozplietať otázku toho, čo vlastne  cash flow v skutočnosti je. Za  cash flow sa tak označujú všetky finančné toky či už na vašom bankovom účte alebo v pokladni v hotovosti. Jednoducho ide o narábanie s firemnými financiami. Teda o celkové príjmy a výdavky.

Preto ak spočítate všetky príjmy a odčítate od nich všetky výdavky, dostanete čistý cash flow za sledované obdobie.

Výsledok môže byť:

  • kladný, ak príjmy prevýšili výdavky
  • záporný, ak výdavky prevýšili príjmy


Ako spolu súvisí zisk a cash flow ?

 

Zdalo by sa, že cash flow a zisk sú totožné, ale nie je to tak. Pretože súčet príjmov a strát nemusí vždy dať zisk a cash flow môže byť omnoho horší, aj keď napríklad dokladujete zisk. Často za to môžu napríklad bankové úvery a položky, ktoré vo výkaze ziskov a strát nie sú zachytené.

Aj keď máte zaujímavý zisk, tak napríklad splácanie úverov alebo výdavky na investície, prípadne vyplatenie dividend, môžu negatívne ovplyvniť váš cash flow. To znamená, že v účtovníctve vykážete v sledovanom období zisk, ale v ňom zároveň musíte splatiť bankový úver alebo ste kupovali nehnuteľnosť, cash flow môže byť aj záporný. 

 

Čo ešte ovplyvňuje zníženie cash flow?

 

Okrem priamych investícií sa napriek dobrému zisku môžu negatívne na vašich finančných tokoch odraziť aj nasledujúce skutočnosti:

  • Faktúry,  ktoré vám zákazníci zaplatia až v nasledujúcom období.
  • Zaplatenie preddavkov dodávateľom.
  • Výdavky na nákup zásob.
  • Úhrada dane z príjmov. Napríklad, ak daň platíte v marci respektíve  priebežne,
    ale náklad vykážete v decembri.

Dôvodov, prečo vám nerastie cash flow pri dobrom zisku môže byť však viacero. Preto je vhodné pre správne nastavenie financií konzultovať situáciu s kvalitným účtovníkom alebo účtovnou firmou. 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár