Aktívne a pasívne príjmy: Aký je rozdiel v zdaňovaní a odvodoch?

Obrázok článku: Aktívne a pasívne príjmy: Aký je rozdiel v zdaňovaní a odvodoch?

Aktívne a pasívne príjmy: Aký je rozdiel v zdaňovaní a odvodoch?

Napísal Renáta Šlapanská, dňa
Nezaradené

Podľa Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov rozlišujeme na Slovensku príjmy na aktívne a pasívne. Ako už názov napovedá, jedny sú tvorené aktívnou činnosťou fyzickej osoby, druhé sú dosahované bez toho, aby bolo potrebné kvôli nim vstávať ráno do práce. Medzi týmito príjmami nie je rozdiel len v ich získavaní, ale aj pri daňových a odvodových povinnostiach.

Aké sú to aktívne a pasívne príjmy

Zjednodušene možno povedať, že aktívnymi príjmami vytvárame tie pasívne. V skutočnosti má však zákon presne definované, čo medzi aktívne a pasívne príjmy patrí.

Medzi aktívne príjmy patrí:

 • Príjmy zo závislej činnosti. Teda bežný príjem zo zamestnania.
 • Príjmy z podnikania.
 • Príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti.

Medzi pasívne príjmy patrí:

 • Príjmy z prenájmu nehnuteľností.
 • Príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti.
 • Príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, napríklad tantiémy.
 • Príjmy z kapitálového majetku, teda napríklad úroky a ostatné výnosy z cenných papierov, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia a podobne.
 • Príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľností, príjem z predaja hnuteľných vecí, výhry v lotériách, výhry z reklamných súťaží a podobne.

Rozlišovať medzi aktívnymi a pasívnymi príjmami fyzickej osoby je potrebné aj s ohľadom na daňové výhody a odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Pre aktívne a pasívne príjmy totiž platia rozličné pravidlá. Preto má každý príjem aj svoje výhody a obmedzenia. Z hľadiska daní a odvodov je najvýhodnejšie, ak viete oba príjmy kombinovať.

Aktívne príjmy a aktívne zdaňovanie

Výhodou pri aktívnych príjmoch, ktoré vznikajú ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami, je možnosť uplatnenia si nielen reálnych alebo paušálnych výdavkov, ale sú tu aj iné výhody. Daňovník si totiž môže pri aktívnych príjmoch:

 • Znížiť základ dane o nezdaniteľnú čiastku. Ako na seba samého, tak aj na manžela či manželku.
 • Uplatniť daňový bonus na dieťa.
 • Vykázať stratu, ktorú je možné odpočítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.

To všetko sú výhody, ktoré aktívne príjmy prinášajú. Majú však aj nevýhody a to je, že z aktívnych príjmov sa počíta výška odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Pasívne príjmy

Aj pri pasívnych príjmoch sa vypočítava základ dane ako rozdiel medzi príjmami a výdavkami a tie je možné uplatniť reálne aj paušálne. Najväčšou výhodou pasívnych príjmov je však to, že nepodliehajú plateniu odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.
Avšak z majú aj niekoľko nevýhod:

 • Základ dane z pasívnych príjmov nemôžeme znížiť o nezdaniteľné časti základu dane.
 • Nie je možné uplatniť daňový bonus na dieťa.
 • Rovnako nie je možné vykázať daňovú stratu.

Pri DPH rozdiel nie je

Treba upozorniť, že pre potreby povinnej registrácie na platcu DPH sa nerozlišuje, či ide o aktívny alebo pasívny príjem. To znamená, že napríklad príjem zo živnosti alebo príjem z prenájmu nehnuteľnosti sa započítava do obratu na DPH. Je preto dobré, ak si fyzická osoba zistí, či je povinná sledovať obrat na DPH z činnosti, ktorú vykonáva.

 

Profilový obrázok autora článku

Ing. Renáta Šlapanská

Necto s.r.o.
Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Necto s.r.o.,
Odborníčka na účtovníctvo, ktorá sa o svoje skúsenosti rada delí v odborných článkoch a publikáciách.

Pridať komentár